Digital Dünya VUCA ve Liderlik


VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguity) kavramı ile iş dünyasının ne kadar Oynak, Belirsiz, Karmaşık ve Muğlak olduğu tanımlanıyor. Dijitalleşme ile daha da hızlanan ve karmaşıklaşan iş dünyasında Liderlerin vizyon belirleyen, anlayan ve anlaşılan, belirsizlikleri azaltan ve çevik olmaları bekleniyor. IBM’in 1500 CEO (Chief Executive Officer) ile yaptığı küresel araştırmaya göre CEO’ların yarısından fazlası, kendilerine verilen görev ve sorumlulukları tek başlarına yönetebileceğine inanmıyorlar. Yani artan hız, karmaşıklık ve belirsizlikler, liderlerin daha çok işbirliği yapmasını zorunlu kılıyor.


Teknolojinin sağladığı imkanlarla her geçen gün daha kolay ve daha az maliyetle ulaşılabilir hale gelen bilgi, detay ve miktar olarak çok fazla ve sürekli çoğalıyor. Teknolojideki hızlı gelişmeler, iş yapma biçimimizi, alışkanlıklarımızı, ekip ve iş ortaklarımızla iletişim tarzımızı da değiştiriyor. Kuşaklar arası farklılıklar teknoloji ile daha da belirgin hale geldi ve çalışma hayatına yeni dahil olan gençlerle iletişimimizin hızı ve tarzı giderek farklılaşıyor.


RAP(Robotic Automation Process), LM (Learning Machine) ve IoT (Internet of Things) gibi teknolojiler ile makinalar öğreniyor, yığın halindeki işleri daha verimli, ucuz ve hatasız şekilde yapabiliyorlar. Bazı aşamalar için insana ihtiyaç her geçen gün azalıyor. Dijital dünyanın makinaları birçok iş insanını işinden edecek ve insanların yerine robotlar geçecek. Bulut teknolojisi ile artık fiziki yatırımlar yapmadan teknolojinin yarattığı fırsatlardan tüm kurumlar hatta bireyler faydalanabiliyor. Kişilerin davranış ve tutumlarından, alışveriş alışkanlıklarına kadar birçok konuda bilgi toplayıp, ara işleri insana gereksinim olmadan düzenleyecek, verileri yorumlayıp soru ve sorunlara cevaplar bulacak hız, verimlilik ve maliyeti her aşamada kontrol edilebilen ve sürekli bilgi üretebilen makinalar geleceğin mavi yakalıları olacaklar.


Bu durumda şirketlerin dijital olgunluk seviyesi* hem rekabet güçlerini artıracak, hem de geleceğe hazırlık ve uyum için daha önemli olacak. Bilginin üretilmesi, işlenmesi, verimlilik, süreç yönetimi ve inovasyon yaklaşımlarının organizasyon kültürüne yansıması oldukça önemli.


VUCA dünyasında liderin dijital olanakları mümkün olduğunca hem bugüne uyum hem de geleceğe hazırlık için kullanması gerekiyor. Liderlerin dijital dünyayı bilmesi ve anlaması, gelişmeleri izlemesi ve kurumu için dijital stratejiyi oluşturarak yaygınlaştırması önemli bir avantaj sağlayacaktır. Dijital Olgunluk Seviyesi artan kurumun daha verimli ve hızlı olması neticesinde rakiplerine mukayeseli üstünlük sağlaması kaçınılmazdır.


Dijital dünyanın liderleri; vizyoner, insana değer ve önem veren, ekiplerle ilişkisi ve iletişimi iyi, samimi bir ortamda sağlıklı çatışmalarla katma değer yaratabilmeleri gerekecektir. Aynı zamanda, Dijitalleşme stratejilerini belirleyerek bu yolda adımlar atan, teknolojiyi iyi bir araç olarak kullanan, karar alma süreçlerini basitleştirmiş ve hızlı kararlar alabilen, küçük ekiplerle büyük hedefler gerçekleştirebilecek kişiler olacaktır.


Vizyonu, parası ve yeterli insan kaynağı olan tüm kurumlara Dijital Dünya aynı fırsatı sunuyor. Doğru ve zamanında ulaşılmış yeterli bilgi her zaman olduğu gibi en önemli gücümüz olacak. Liderin işini rahatlatacak, hangi bilginin gerekli olduğuna karar veren, doğru analizler yapan, çıkacak sonuçlarla kararlar alınmasını sağlayan iyi yetişmiş, işi, süreci, ne istediğini ve neye bakacağını bilen ekiplere sahip olunması farkı yaratacak. Aksi halde toplanan ya da sahip olunan bilginin hiçbir değeri olamaz.


Çetin KOLUKISA
Danışman